Type Bobby 1,1/23 OILNESS Bobby 1,5/12 Bobby 2/25 Bobby 4/46 Type
Overpressure [bar] 8 8 8 8 Overpressure [bar]
Overpressure [psi] 116 116 116 116 Overpressure [psi]
Rated speed [1/min] 2850 2850 2850 2850 Rated speed [1/min]
Dimension (LxWxH) [mm] 570x280x540 540x260x520 600x370x620 700x410x660 Dimension (LxWxH) [mm]
Kategoria: